Erfgoed - Carl Devlies - Leuven - gemeenteraadsverkiezingen 2024
Erfgoed - Carl Devlies - Leuven - gemeenteraadsverkiezingen 2024

“Ik wil een knappe stad
waar moderne
architectuur
en erfgoed

hand in hand gaan.”

Wat doe ik vandaag?

Erfgoed vormt de kers op de taart van onze stad, maar ik steek het niet onder een stolp. Integendeel, door ons erfgoed slim te verweven in het moderne stadsweefsel gaat het verleden op in de toekomst en omgekeerd. Leuven is een toonaangevende onroerend erfgoedgemeente en moet dat ook blijven.

Hoe zie ik het morgen?

Ik wil nog verder gaan om onze verhalen levend te houden en erfgoed in ons dagelijkse leven op te nemen, door

  • Erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken, in de eerste plaats fysiek, door historische gebouwen te moderniseren mét respect voor de geschiedenis.
  • Technologische innovatie in te zetten zodat minder mobiele mensen en de rest van de wereld vanuit hun huiskamer van erfgoed kunnen genieten.
  • Nauwere educatieve samenwerkingsverbanden met scholen en de universiteit te bevorderen.
  • Wedstrijden te organiseren om niet alleen scholen, maar ook andere organisaties bij het architectuur- en erfgoedbeleid te betrekken.
  • Bij stadsontwikkeling te focussen op erfgoed met begrip voor de burger en een pragmatische aanpak.
  • Wat betreft landschappelijk erfgoed de getuigenheuvels en parken zoveel mogelijk te verbinden en open te stellen.
  • Innovatieve ontmoetingsplekken te organiseren door herbestemming van erfgoed.
  • Het erfgoedbeleid verder uit te breiden naar de deelgemeenten.