Privacy- & cookiebeleid

Deze privacyverklaring verstrekt informatie over de verwerking en de bescherming van persoonsgegevens door Carl Devlies. Door deze website te gebruiken, ga je uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden die in deze privacy policy worden beschreven.

Jouw privacy en de bescherming van je persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij willen bovendien dat je je goed voelt bij het bezoeken van onze website en het gebruiken van onze internetdiensten. Onze website is daarom ontworpen om zo conform mogelijk te zijn met de Belgische en Europese privacywetten.

Carl Devlies behoudt zich het recht om deze privacyverklaring op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer je vervolgens gebruik blijft maken van deze website ben je automatisch gebonden aan de voorwaarden van deze gewijzigde privacyverklaring. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 20 juni 2024.

 • Cookies: Onze website gebruikt enkel noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele cookies die nodig zijn voor je website om goed te functioneren.
 • Action tags: Via action tags wordt je websitegedrag op anonieme wijze bijgehouden. Wat moet je je hierbij voorstellen? Dat we via tools als Google Analytics kunnen nagaan welke webpagina’s bezocht worden, gedurende hoe lang, van waar ze op onze site zijn gekomen, en dergelijke meer. Op geen enkele wijze koppelen we deze informatie echter aan uw persoonsgegevens.
 • Datagebruik: Alle verzamelde gegevens worden niet langer bijgehouden dan nodig. Als je je gegevens verstrekt via onze contactformulieren, gebruiken we dat om je terug te contacteren. Daarna verwijderen we deze gegevens. Alle data wordt opgeslagen en verwerkt binnen de grenzen van de EU.
 • Gegevensverzameling: De enige persoonsgebonden gegevens die worden verzameld, zijn je naam, e-mailadres, je telefoonnumer en adres, als je deze zelf ingeeft en verzendt via onze contactformulieren. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om je te contacteren in verband met de door jou verzonden boodschap. Deze gegevens nemen we niet op in onze mailinglijsten. Noch zullen we ze ooit verkopen, mededelen, in licentie geven, ruilen of verhuren aan derden.
 • Wie beheert de website: Het beheer van deze website is volledig in handen van Trendhuis bv.
 • Veiligheid van de gegevens: Je websitebezoek verloopt via een beveiligde Secured Socket Layer (SSL) encryptietechnologie (m.a.w. een https-verbinding). Alleen medewerkers die tot je gegevens toegang horen te hebben – om je boodschap te beantwoorden – hebben tijdelijk toegang tot je naam, e-mailadres en verzonden boodschap.
 • Aanpassen of verwijderen van gegevens: Je kan ons altijd contacteren om je gegevens aan te passen, te verbeteren, te verifiëren, te bekijken of te verwijderen.
 • Laatste wijziging van deze privacy policy: deze vond plaats op donderdag 20 juni 2024.
 • Contact: Voor al je vragen in verband met onze website en deze privacy policy,
  contacteer ons via carl@kiesdevlies.be.