Samen - Carl Devlies - Leuven -gemeenteraadsverkiezingen 2024
Samen - Carl Devlies - Leuven -gemeenteraadsverkiezingen 2024

“Bijna de helft van onze stadsgenoten is alleenstaand.
Ik wil een ruimer activiteitenaanbod
voor alle singles
,
jong en oud, faciliteren.”

Wat doen we vandaag?

De Leuvense demografie is uniek, vele mensen wonen alleen, zowel jong als oud. Vandaag kunnen de vele Leuvense singles al genieten van ons ruime activiteitenaanbod, toch kent ons beleid nog blinde vlekken. Zo gaat er veel aandacht naar de jeugd, dat is positief, maar voor andere generaties is het aanbod soms beperkt.

Hoe zie ik het morgen?

Gezien de alleenstaande Leuvenaars een zeer diverse groep met specifieke noden uitmaken, is een uitgewerkt aanbod per groep aangewezen. Ik wil een menselijke samenleving, op maat van alle leeftijden en focus me hierbij op de middenleeftijd en de senioren. Algemeen wil ik voor hen

 • Ontmoetingsmogelijkheden creëren in woonprojecten en openbare ruimtes zoals parken, buurthuizen en recreatiecentra.
 • Aandacht voor singles binnen de dienstverlening en communicatie van het stadskantoor.
 • Contacten creëren of faciliteren tussen (internationale) nieuwkomers binnen de Leuvense gemeenschap.

Specifiek voor de middenleeftijd kan de stad het hiaat in het uitgaansleven faciliteren door

 • Te investeren in infrastructuur voor specifieke horecagelegenheden, voor evenementen en voor pop-up events, ook in de deelgemeenten. Denk bijvoorbeeld aan de leegstaande deelgemeentehuizen of erfgoed dat wacht op een herbestemming.
 • Partnerschappen aan te gaan met culturele instellingen en de universiteit.
 • Specifieke evenementenkalender, promotiecampagnes en online platformen voor deze doelgroep op te stellen.
 • Monitoring en evaluatie rond hun behoeften in te voeren.

Voor senioren is het van groot belang dat zij deel blijven uitmaken van de samenleving. Dat wil ik bereiken door

 • Ouderen continu te ondersteunen in hun digitale ontwikkeling.
 • Toegankelijke en gebruiksvriendelijke informatica te stimuleren bij de overheid en de privésector, zoals banken.
 • Te zorgen dat overheden en private instellingen persoonlijke contacten blijven waarborgen.
 • Recht op arbeid en vertegenwoordiging in bestuursorganen te organiseren zonder leeftijdsdiscriminatie!
 • Ouderen te betrekken bij lokale organisaties en in vrijwilligerswerk.
 • Mensen te helpen om in hun woning of buurt te blijven wonen.